Arabako Errioxa (Ekiola)

Arabako Errioxa (Ekiola) - Araba

  • Eginda
  • Garapen prozesuan
1-estudios_previos

1. Aurre azterketak

COMPLETADO

Arabako Errioxak EKIOLA eredua udalaren energia-estrategiarekin lerrokatuta dagoela uste du. Proiektu jasangarria, tokikoa eta adostua da.

-

2-protocolo-colaboracion

2. Lankidetza protokoloa

COMPLETADO

Arabako Errioxak Azpeitiko Udalak eta Ekiola Energia Sustapenak asmo-akordio bat sinatu dute udalerrian eguzki energia sortuko duen EKIOLA kooperatiba sortzeko asmoarekin.

-

3-constitucion-cooperativa

3. Kooperatibaren eratzea

COMPLETADO

Irabazki-asmorik gabeko zerbitzu profesionalen kooperatiba eratzen da. Helburua instalazio fotovoltaikoaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa, legezkoa, ingurumenekoa eta soziala gauzatzea da.

-

4-emplazamiento

4. Kokapena

EN-PROCESO

Kooperatibak proiektuaren instalazioa eta hasierako ezarpena kokatuko den lur-zatia identifikatu eta lotu du.

-

5-compatibilidad_urbanisticaG

5. Hirigintzarekin bateragarritasuna

05 ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aldeko txostenaren onarpena.

-

6-acceso_conexionG

6. Sarbidea eta konexioa

Enpresa banatzailearen banaketa-sarearen bideragarritasunari buruzko txostena du proiektuak.

-

7-autorizacion_construccionG

7. Eraikitzeko baimena eta proiektuaren onarpena

Proiektuak Industria Ministerioaren eraikuntza eta proiuektu onarpenerako administrazio-baimena du.

-

8-licencia_construccionG

8. Eraikitzeko lizentiza

Proiektuak uda-eraikuntzarako lizentzia du.

-

9-incorporacion_ciudadanaG

9. Herritarrak proiektuan parte-hartzea

Proiektuak baimen guztiak dituenean, herritarrek proiektuarekin bat egiteko epea irekitzen da.

-

10-parque-construccionG

10. Eguzki-energia parkea eraikuntza prozesuan

Bazkideek izena emateko zerrendak itxi ostean ekingo zaie obrei.

-

11-parque_produccionG

11. Eguzki-energia parkea ekoizten

Eraikuntza-fasea amaitu eta banaketa-sarera konektatu ondoren, instalazioa lanean hasiko da eta energia sortzen hasiko da.

-