Azpeitia (Ekindar)

Azpeitia (Ekindar) - Gipuzkoa

  • Eginda
  • Garapen prozesuan
1-estudios_previos

1. Aurre azterketak

COMPLETADO

Azpeitiko Udalak EKIOLA eredua udalaren energia-estrategiarekin lerrokatuta dagoela uste du. Proiektu jasangarria, tokikoa eta adostua da.

2021eko otsaila

2-protocolo-colaboracion

2. Lankidetza protokoloa

COMPLETADO

Azpeitiko Udalak eta Ekiola Energia Sustapenak asmo-akordio bat sinatu dute udalerrian eguzki energia sortuko duen EKIOLA kooperatiba sortzeko asmoarekin.

2021eko otsaila

3-constitucion-cooperativa

3. Kooperatibaren eratzea

COMPLETADO

Irabazki-asmorik gabeko zerbitzu profesionalen kooperatiba eratzen da. Helburua instalazio fotovoltaikoaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa, legezkoa, ingurumenekoa eta soziala gauzatzea da.

2021eko maiatza

4-emplazamiento

4. Kokapena

COMPLETADO

Kooperatibak proiektuaren instalazioa eta hasierako ezarpena kokatuko den lur-zatia identifikatu eta lotu du.

2021eko uztaila

5-compatibilidad_urbanistica

5. Hirigintzarekin bateragarritasuna

EN-PROCESO

05 ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aldeko txostenaren onarpena.

2021eko iraileko aurreikuspena

6-acceso_conexion

6. Sarbidea eta konexioa

EN-PROCESO

Enpresa banatzailearen banaketa-sarearen bideragarritasunari buruzko txostena du proiektuak.

2021eko iraileko aurreikuspena

7-autorizacion_construccion

7. Eraikitzeko baimena eta proiektuaren onarpena

EN-PROCESO

Proiektuak Industria Ministerioaren eraikuntza eta proiuektu onarpenerako administrazio-baimena du.

2021eko azaroko aurreikuspena

8-licencia_construccionG

8. Eraikitzeko lizentiza

Proiektuak uda-eraikuntzarako lizentzia du.

2021eko azaroko aurreikuspena

9-incorporacion_ciudadanaG

9. Herritarrak proiektuan parte-hartzea

Proiektuak baimen guztiak dituenean, herritarrek proiektuarekin bat egiteko epea irekitzen da.

2021eko abenduko aurreikuspena

10-parque-construccionG

10. Eguzki-energia parkea eraikuntza prozesuan

Bazkideek izena emateko zerrendak itxi ostean ekingo zaie obrei.

22021eko urtarrileko aurreikuspena

11-parque_produccionG

11. Eguzki-energia parkea ekoizten

Eraikuntza-fasea amaitu eta banaketa-sarera konektatu ondoren, instalazioa lanean hasiko da eta energia sortzen hasiko da.

2022ko maiatzeko aurreikuspena