Azpeitia (Ekindar)

Azpeitia (Ekindar) - Gipuzkoa

ekindar-logoa
  • Eginda
  • Garapen prozesuan

Azpeitiko Ekindar mugimenduarekin bat egin nahi duzu?

Kooperatiban parte hartu nahi baduzu, bidali mezu bat info@ekindar.ekiola.eus helbidera, izen-abizenak eta NANa adieraziz, eta faktura elektriko bat erantsiz.

1-estudios_previos

1. Aurre azterketak

COMPLETADO

Azpeitiko Udalak EKIOLA eredua udalaren energia-estrategiarekin lerrokatuta dagoela uste du. Proiektu jasangarria, tokikoa eta adostua da.

2021eko otsaila

2-protocolo-colaboracion

2. Lankidetza protokoloa

COMPLETADO

Azpeitiko Udalak eta Ekiola Energia Sustapenak asmo-akordio bat sinatu dute udalerrian eguzki energia sortuko duen EKIOLA kooperatiba sortzeko asmoarekin.

2021eko otsaila

3-constitucion-cooperativa

3. Kooperatibaren eratzea

COMPLETADO

Irabazki-asmorik gabeko zerbitzu profesionalen kooperatiba eratzen da. Helburua instalazio fotovoltaikoaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa, legezkoa, ingurumenekoa eta soziala gauzatzea da.

2021eko maiatza

4-emplazamiento

4. Kokapena

COMPLETADO

Kooperatibak proiektuaren instalazioa eta hasierako ezarpena kokatuko den lur-zatia identifikatu eta lotu du.

2021eko otsailaren 22a

5-compatibilidad_urbanistica

5. Hirigintzarekin bateragarritasuna

EN-PROCESO

05 ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aldeko txostenaren onarpena.

2022ko martxoaren 15a

6-acceso_conexion

6. Sarbidea eta konexioa

EN-PROCESO

Enpresa banatzailearen banaketa-sarearen bideragarritasunari buruzko txostena du proiektuak.

2021eko abenduaren 17a

7-autorizacion_construccion

7. Eraikitzeko baimena eta proiektuaren onarpena

Proiektuak Industria Ministerioaren eraikuntza eta proiuektu onarpenerako administrazio-baimena du.

2022ko martxoaren 15a

9-incorporacion_ciudadanaG

8. Herritarrak proiektuan parte-hartzea

Proiektuak baimen guztiak dituenean, herritarrek proiektuarekin bat egiteko epea irekitzen da.

Martxoaren 16tik aurrera

8-licencia_construccionG

9. Eraikitzeko lizentiza

Proiektuak uda-eraikuntzarako lizentzia du.

2022ko ekaineko aurreikuspena

10-parque-construccionG

10. Eguzki-energia parkea eraikuntza prozesuan

Bazkideek izena emateko zerrendak itxi ostean ekingo zaie obrei.

2022ko urtarrileko aurreikuspena

11-parque_produccionG

11. Eguzki-energia parkea ekoizten

Eraikuntza-fasea amaitu eta banaketa-sarera konektatu ondoren, instalazioa lanean hasiko da eta energia sortzen hasiko da.

2022ko maiatzerako aurreikuspena

Azpeitiko Ekindar mugimenduarekin bat egin nahi duzu?

Kooperatiban parte hartu nahi baduzu, bidali mezu bat info@ekindar.ekiola.eus helbidera, izen-abizenak eta NANa adieraziz, eta faktura elektriko bat erantsiz.

Ekindar Azpeitia